Advertiment, el nostre lloc web pot no mostrar-se o funcionar correctament en el seu navegador.
Et recomanem que ho actualitzis, si pots.

Actualitzar el meu navegador
No vull o no puc actualitzar el meu navegador
BackBackMenuCloseTancaPlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp

Dona vida a les bones idees

Política de privacitat Ulule

 

(Última actualització 25 de maig del 2018) Versión V.2.0

 

 

 

Informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals per Ulule

 

Ulule SAS desenvolupa i gestiona la plataforma de finançament col·lectiu Ulule. Posa en contacte creadors de projectes ("portadors de projectes") i persones que volen donar el seu suport als projectes amb una contribució econòmica ("contribuïdors"). En el marc d'aquestes activitats, hem de tractar dades personals que us concerneixen, independentment de si sou un simple visitant del lloc web Ulule.com o un usuari (membre inscrit, contribuïdor o portador de projecte).

 

−         El responsable del tractament de les dades és Ulule, societat per accions simplificada, amb un capital social de 253.061 euros, inscrita amb el número 794 710 830 al Registre de Comerç i de Societats de París, amb seu social al número 5 rue de la Terrasse, 75017 París, France.

 

−         Recopilem i tractem les vostres dades per: gestionar les nostres relacions contractuals i precontractuals amb els usuaris i futurs usuaris, gestionar els comptes d'usuaris, permetre l'allotjament i l'administració de les recaptacions de fons, la gestió comercial i la relació amb l'usuari, prestar els nostres serveis, entre els quals, el servei de suport als usuaris, promoure els nostres serveis i productes i proposar-vos serveis o productes nous, realitzar formacions i actes vinculats als nostres serveis i productes, gestionar el lloc web Ulule.com, allotjar i gestionar les opinions i comentaris, allotjar i gestionar el fòrum Community, elaborar estadístiques d'eficiència comercial, analitzar i seguir l'audiència dels nostres llocs web i facilitar la navegació i la de les nostres pàgines específiques a les xarxes socials (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube), lluitar contra el frau i el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme, gestionar possibles impagaments, precontenciosos i contenciosos, gestionar l'exercici dels vostres drets, gestionar les possibles denúncies i notificacions relatives als continguts publicats als nostres llocs web i al nostre fòrum.

 

−         Algunes dades que us concerneixen es poden combinar juntes. Poden ser dades que comuniqueu en el marc de l'ús que feu del nostre lloc web Ulule.com i dades recopilades per mitjà de galetes a Internet (us recomanem que consulteu la nostra Política de galetes). Seguidament, aquestes dades combinades s'utilitzen amb algunes de les finalitats esmentades més amunt.

 

−         Alguns tractaments de dades s'utilitzen per decidir si s'accepta o es rebutja un projecte o una contribució. D'acord amb les seves obligacions legals de lluita contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, Ulule i els seus proveïdors de serveis de pagament (MANGOPAY i STRIPE) efectuen tractaments, i combinacions de dades, per ajudar els seus col·laboradors a determinar el nivell de risc de frau associat a un pagament o una recaptació de fons. Aquests tractaments es poden utilitzar per justificar la decisió d'Ulule o MANGOPAY o STRIPE de rebutjar una recaptació de fons, però no es pren cap decisió sense intervenció humana.

 

−         Pot ser que hagueu de comunicar dades considerades sensibles als nostres llocs web: quan publiqueu un projecte, completeu el vostre perfil d'usuari, participeu en un projecte, publiqueu un comentari o un article al nostre fòrum Community, podeu donar a conèixer públicament dades molt personals (creences religioses o filosòfiques, orientació sexual, opinions polítiques, estat de salut, etc.). Us recomanem que sigueu prudent en descriure el vostre projecte, el vostre perfil d'usuari, en redactar els comentaris o articles de fòrum, o en participar en un projecte, per protegir la vostra vida privada. També és possible, en determinats casos, realitzar contribucions "anònimes" (vegeu la nostra ajuda en línia sobre aquest punt - la vostra identitat només es mostrarà a Ulule i al portador del projecte en qüestió).

 

−         Com a portador de projecte particularment, pot ser que hagueu de comunicar informació sobre tercers (els vostres col·laboradors, una persona que es beneficiarà del vostre projecte, etc.). El tractament d'aquestes dades ha de realitzar-se respectant la reglamentació. Heu de comprovar que teniu el dret de comunicar aquestes dades a Ulule i al públic (per exemple, amb l'obtenció de l'acord escrit d'aquests tercers) i heu de comunicar la informació que figura a la present Política de privades sobre el tractament de les seves dades per part d'Ulule.        

 

−         És obligatori recopilar algunes dades determinades. Necessitem determinades dades per poder prestar els nostres serveis. En cas de recopilació de dades mitjançant formularis, us mantindrem informats sobre el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a cada formulari. Les conseqüències de l'omissió de resposta en un camp obligatori varien segons els casos. Principalment no podreu crear un compte, contribuir en un projecte o proposar un projecte, no podreu beneficiar-vos d'alguns dels nostres serveis (el requeriment és contractual o reglamentari quan la informació sol·licitada està vinculada a les nostres obligacions legals com a plataforma de finançament col·lectiu) i nosaltres no podrem respondre a les vostres peticions formulades d'acord amb els vostres drets (el requeriment d'aportació d'informació és reglamentari).

 

−         Ulule pot comunicar les dades a, en particular, les nostres empreses subcontractades, els portadors de projectes, els col·laboradors d'Ulule si el vostre projecte participa en una operació de col·laboració, i les autoritats judicials i administratives.

 

−         Quins són els vostres drets? Teniu dret d'accés, dret de rectificació, dret de supressió, dret a la limitació del tractament, dret a l'oposició al tractament de les vostres dades, dret de definir, modificar i revocar les instruccions relatives a la destinació de les vostres dades en cas de defunció, i dret de presentar una reclamació davant la CNIL. Sempre que demostreu la vostra identitat i es respectin les condicions establertes per la legislació vigent, podreu exercir aquests drets. Per exercir els vostres drets, escriviu un correu a l'adreça electrònica següent: [email protected] o a l'adreça postal següent: ULULE SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 París, France.

 

−      Els terminis de conservació de les vostres dades varien en funció de la naturalesa de les dades en qüestió, de les finalitats o, fins i tot, segons el termini de la prescripció legal (que en general és de cinc anys a partir del moment en què la persona que desitja exercir una acció ha tingut coneixement o hauria hagut de tenir coneixement dels fets que li permeten exercir-la), excepte en cas de precontenciosos o de contenciosos.

 

−      Les vostres dades es poden transferir fora de la Unió Europea. Transferim algunes dades a les nostres empreses subcontractades, col·laboradors o proveïdors de serveis, com els nostres allotjadors, eines de gestió d'enviament de correus electrònics, etc. En cas de transferència fora de la Unió Europea ens assegurem que la transferència de les vostres dades es realitzi a països declarats per la Comissió Europea com a països amb un nivell adequat de protecció de les dades de caràcter personal, o que s'hagin signat les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea amb els nostres proveïdors de serveis o col·laboradors.

 

−      Hem designat un delegat de protecció de dades, podeu enviar-li un correu a [email protected] o a l'adreça postal següent: ULULE SAS, Délégué à la Protection des Données, 5 rue de la Terrasse, 75017 París, France.

 

Si en voleu més informació, llegiu la Política de privadesa més a baix.

 

La present política de privadesa (la "Política de privadesa") defineix les condicions en què Ulule recull i tracta dades personals que us concerneixen com a visitant o usuari de la plataforma Ulule, accessible a l’adreça https://fr.ulule.com/.

 

Ulule és una societat per accions simplificada, amb un capital social de 253.061 euros, inscrita amb el número 794 710 830 al Registre de Comerç i de Societats de París, amb seu social al número 5 rue de la Terrasse, 75017 París, France.

 

Compromesos amb el respecte de la vostra vida privada i la protecció de les dades que us concerneixen, respectem la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, i en particular la Llei n°78-17 de 6 de gener de 1978 denominada llei "Informàtica i Llibertats" (la "llei Informàtica i Llibertats") i el Reglament europeu 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades, denominat "Reglament General de Protecció de Dades" o "RGPD" (l'"RGPD").

 

Pot ser que haguem d'actualitzar la present Política de Privadesa. Us informarem sobre les actualitzacions que siguin significatives i si és necessari us demanarem el vostre consentiment.

 

 

1.                    Quines dades recopilem i tractem?

 

En qualitat de responsable de tractament, recopilem i tractem dades personals que us concerneixen.

 

En aquest sentit, recopilem dades en la vostra qualitat d'usuari de la nostra plataforma Ulule per identificar-vos i contactar-vos (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, adreça postal, telèfon) i validar la publicació en línia dels vostres projectes i organitzar la recaptació de les contribucions (informació sobre el vostre perfil, informació sobre els vostres projectes, informació bancària, etc.).

 

També recollim dades relatives a l'ús que feu dels nostres serveis i dades de navegació pels nostres llocs web i les nostres pàgines específiques a les xarxes socials. Amb aquesta finalitat, recollim dades necessàries per a l'elaboració d'estadístiques d'audiència, d'avaluació d'eficiència i de prospecció comercial.

 

Recollim dades relatives a les comunicacions que mantenim sobre els nostres serveis, i les sol·licituds que ens feu arribar, especialment pel que fa a la gestió dels vostres drets i de les instruccions en cas de defunció.

 

Finalment, recollim dades que ens permeten respectar les nostres obligacions en matèria de lluita contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme i la gestió dels vostres drets, de precontenciosos i de contenciosos. En aquest marc, hem de recopilar, entre d'altres, documents que demostrin la vostra identitat.

 

Totes aquestes dades ens les podeu comunicar directament en emplenar els nostres formularis o en les nostres comunicacions. També es poden recopilar mitjançant eines informàtiques, com galetes. Si voleu més informació sobre l'ús que fem d'aquestes eines, llegiu la política de galetes, accessible a l'adreça següent: Política de galetes.

 

El conjunt de les dades recopilades que us concerneixen es poden combinar entre si per a les finalitats descrites més a baix.

 

IMPORTANT – DADES SENSIBLES

 

Dades sensibles i perfil d'usuari: els camps següents del vostre perfil d'usuari són opcionals i us permeten personalitzar el vostre perfil d'usuari públic a Ulule: nom, cognoms, ciutat, descripció, descripció completa, xarxes socials i llocs web. A partir d'aquests camps podeu mostrar públicament informació vostra, de vegades sensible o molt personal (creences religioses o filosòfiques, orientació sexual, opinions polítiques, estat de salut, etc.). En validar el formulari aquesta informació serà pública i accessible per a tothom. Us recomanem que sigueu prudent en la descripció del vostre perfil d'usuari per protegir la vostra vida privada.

 

Dades sensibles i pàgines de projecte / publicació de notícies relatives al vostre projecte: quan descriviu un projecte o publiqueu una notícia a la vostra pàgina de projecte, podeu revelar informació que a vegades pot ser sensible o molt personal (creences religioses o filosòfiques, orientació sexual, opinions polítiques, estat de salut, etc.). Si poseu en línia el vostre projecte o la publicació de la vostra notícia, aquesta informació sensible serà pública i accessible per a tothom. Ulule us recomana que sigueu prudent en la descripció del vostre projecte i la redacció de les vostres notícies, per protegir la vostra vida privada.

 

Dades sensibles i contribució a un projecte: Per defecte, les contribucions són públiques i visibles des de la llista de contribuïdors d'un projecte o el perfil d'usuari del membre contribuïdor. El fet de contribuir a un projecte de vegades pot revelar informació sensible o molt personal (creences religioses o filosòfiques, orientació sexual, opinió política, etc.). Per exemple, si contribuïu a un projecte amb una dimensió política, reveleu indirectament la vostra opinió política. Si no voleu que el vostre suport sigui públic, Ulule us permet que la vostra contribució sigui "anònima". Accediu al vostre perfil d'usuari / “les meves contribucions” / “modificar l'adreça i les preferències”. D'aquesta manera, els únics que coneixeran la vostra identitat seran Ulule i el portador del projecte en qüestió. Per fer que totes les vostres contribucions siguin "anònimes", accediu al vostre perfil d'usuari / "preferències" / "privadesa".

 

Dades sensibles i comentaris als projectes o publicacions al fòrum Community: quan escriviu un comentari en un projecte o una notícia publicada en un projecte, o un article al fòrum Community, a vegades podeu revelar informació sensible o molt personal (creences religioses o filosòfiques, orientació sexual, opinions polítiques, estat de salut, etc.). En validar el formulari de comentari o de publicació Community, aquesta informació sensible serà pública i accessible per a tothom. Ulule us recomana que sigueu prudent en redactar els vostres comentaris o publicacions a Community, per protegir la vostra vida privada.

 

IMPORTANT – DADES DE TERCERS

 

En redactar la presentació d'un projecte o una notícia, pot ser que hagueu de comunicar-nos i comunicar públicament informació sobre tercers (els vostres col·laboradors, una persona que es beneficiarà del vostre projecte, etc.).

 

El tractament d'aquestes dades ha de realitzar-se respectant la reglamentació.

 

Heu de comprovar que teniu el dret de comunicar aquestes dades a Ulule i al públic (per exemple, amb l'obtenció de l'acord escrit d'aquests tercers) i heu de comunicar-los la informació que figura a la present Política de privades sobre el tractament de les seves dades per part d'Ulule.        

 

2.                    Quines són les finalitats i les bases jurídiques dels nostres tractaments de dades?

 

En aplicació de la reglamentació, el tractament de dades de caràcter personal només és lícit si es compleix una de les bases jurídiques enunciades a l'article 6 de l'RGPD o a l'article 9.2 de l'RGPD si es tracta de dades considerades sensibles.

El quadre més a baix exposa les diferents finalitats del nostre tractament de dades i les bases jurídiques en les quals es basen.

 

Finalitats

Bases jurídiques

Gestionar els visitants del lloc web Ulule.com

Mesures precontractuals

Interessos legítims dels visitants i dels usuaris per disposar d'una visualització del lloc web Ulule.com en bones condicions

Gestionar els usuaris inscrits del lloc web Ulule.com

Execució dels contractes signats amb els usuaris (gestió de les creacions, modificacions i tancaments de comptes d'usuaris, seguiment de la relació i assistència dels usuaris)

Gestionar el suport d'usuari del lloc web Ulule.com

Interessos legítims d'Ulule (millora dels serveis i de les ofertes, seguiment de la relació i assistència dels usuaris)

Gestionar les propostes de projectes i les pàgines dels projectes al lloc web Ulule.com

Execució dels contractes signats amb els portadors de projectes (gestió dels projectes)

Interessos legítims d'Ulule (gestions de les propostes de projectes) i respecte de les obligacions legals que li incumbeixen (notificació de projectes)

Pel que fa a les dades sensibles comunicades pels portadors de projectes o pels contribuïdors: el tractament està justificat perquè es refereix a dades personals que la persona interessada ha fet públiques manifestament (article 9.2 i) de l'RGPD)

Gestionar les contribucions i les transferències de fons relatives als projectes Ulule

Execució dels contractes signats amb els Contribuïdors i els Portadors de projecte

Interessos legítims d'Ulule (gestió de les contribucions) i respecte de les obligacions legals que li incumbeixen (notificació de les contribucions)

Pel que fa a les dades sensibles comunicades pels contribuïdors o revelades pel simple fet de contribuir a un projecte: el tractament està justificat perquè es refereix a dades personals que la persona interessada ha fet públiques manifestament (article 9.2 i) de l'RGPD)

Lluitar contra el frau, el blanqueig i el finançament del terrorisme

Respecte de les obligacions legals d'Ulule

Organitzar les nostres operacions de màrqueting (estadístiques d'audiència, avaluació de rendiment, prospecció comercial, formacions, etc.)

Interessos legítims d'Ulule (realització d'estadístiques de rendiment, anàlisis d'audiència dels llocs web, administració de les pàgines Ulule al Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i YouTube, enviament de newsletters, desenvolupament de la clientela)

No s'envien newsletters als usuaris no contribuïdors o portadors de projectes.

Gestionar el fòrum Community

Interessos legítims dels usuaris de disposar d'un espai destinat a l'intercanvi i a l'assistència

Interessos legítims d'Ulule (seguiment de la relació i assistència dels usuaris)

Respecte de les obligacions legals (moderació i gestió de les notificacions de continguts)

Gestionar les reclamacions, precontenciosos i contenciosos

Interessos legítims d'Ulule o obligacions legals segons el cas

Conservació de les dades relatives a les creacions de comptes, a les connexions a la plataforma Ulule, a les creacions de continguts i als pagaments efectuats, en vista de possibles requeriments judicials

Respecte de les obligacions legals d'Ulule

Gestionar els vostres drets, recollits al punt 5

Respecte de les obligacions legals d'Ulule

 

La gestió del cobrament dels pagaments efectuats directament al lloc web Ululel va a càrrec dels nostres proveïdors de serveis de pagament (MANGOPAY i STRIPE), autoritzats per l'Autoritat de Supervisió Prudencial i de Resolució ACPR. MANGOPAY o STRIPE efectuen tractaments de les dades personals que estan sota la seva responsabilitat, descrits a la política de privadesa de MANGOPAY i a la política de privadesa de Stripe.

 

D'acord amb les seves obligacions legals de lluita contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, Ulule i MANGOPAY efectuen tractaments, i combinacions de dades, per ajudar els seus col·laboradors a determinar el nivell de risc de frau associat a un pagament o una recaptació de fons. Aquests tractaments poden servir per justificar la decisió d'Ulule o MANGOPAY o STRIPE de rebutjar un pagament.

 

3.                    ¿La recopilació i el tractament de les vostres dades són obligatoris?

 

Durant la vostra navegació pel nostre lloc web Ulule.com, l'accés a algunes funcionalitats requereix la creació d'un compte i, per tant, la comunicació d'algunes dades determinades. En crear un compte, us convertiu en usuari de la plataforma Ulule, que us permet, a continuació, convertir-vos en portador de projecte o contribuïdor.

 

Per crear un compte al lloc web Ulule.com, és obligatori indicar un nom, cognoms o un pseudònim, la vostra adreça de correu electrònic i una contrasenya. Si no, no podreu inscriure-us, excepte si us connecteu des del vostre compte del Facebook mitjançant la funció Facebook Connect. En aquest cas, rebrem les dades d'identificació del vostre compte Facebook.

 

Com a simple visitant del lloc web Ulule.com, podreu consultar algunes seccions, però no podreu crear cap projecte ni recaptació, ni contribuir als projectes ni a les recaptacions existents.

 

Per crear un projecte al lloc web Ulule.com, a més de completar les dades obligatòries per a la creació del vostre compte, també heu d'indicar nom i cognoms, el nom del projecte, la categoria, la descripció, el país de residència, l'adreça de lliurament, l'adreça de facturació, l'objectiu, l'import i la divisa, les dades bancàries, i haureu d'aportar una prova d'identitat necessària per a la vostra identificació depenent de si sou una persona física o una persona moral.

 

Per contribuir al lloc web Ulule.com, a més de completar les dades obligatòries en la creació del vostre compte, també heu d'indicar nom i cognoms, nacionalitat, país de residència, data de naixement, adreça de lliurament i/o de facturació si el portador de projecte ha demanat aquesta informació per poder lliurar les contrapartides (recompenses) seleccionades, la informació de la targeta de crèdit o el correu electrònic vinculat al vostre compte Paypal en cas de pagament per Paypal, i haureu d'aportar una prova d'identitat necessària per a la vostra identificació depenent de si sou una persona física o una persona moral.

 

Si no comuniqueu aquesta informació, no podreu publicar el vostre projecte ni contribuir als projectes presents al lloc web Ulule.com.

 

Aquestes exigències d'aportació de dades tenen en aquest cas un caràcter contractual i/o reglamentari (en particular la prova d'identitat).

 

Per exercir els vostres drets, com s'indiquen al punt 5 de la present Política de privadesa, cal aportar una prova d'identitat. L'absència d'aquesta prova ens podria impedir respondre les vostres sol·licituds.

 

Aquesta exigència d'aportació de dades té en aquest cas un caràcter reglamentari.

 

La recopilació d'altres dades pot ser obligatòria. Pel que fa a les dades obligatòries, quan se sol·licitin se us informarà directament de la naturalesa contractual o reglamentària d'aquesta obligació d'aportació, i de les conseqüències de l'absència de l'aportació de les dades en qüestió.

 

4.                    A qui podem transferir les vostres dades?

 

Pot ser que haguem de comunicar les vostres dades:

 

−         a les nostres empreses subcontractades (allotjadors, eines de publitramesa, eina de seguretat dels llocs web, gestor de formularis, eines d'anàlisi d'audiència, eina per compartir documents, eina de rastreig de la navegació pels nostres llocs web, eina de servei al client i assistència, eina de focalització publicitària a les xarxes socials i Internet). Les nostres empreses subcontractades estan subjectes a una obligació de confidencialitat i de seguretat i a altres obligacions llistades a l'RGPD. Seleccionem amb cura les nostres empreses subcontractades i continuem sent responsables del tractament de les vostres dades de caràcter personal per part de les nostres empreses subcontractades;

 

−         al portador de projecte quan contribuïu a un projecte. Ulule li comunica informació que us concerneix perquè us pugui contactar i pugueu rebre les contrapartides (recompenses) previstes. Aquestes dades són, com a mínim, el vostre correu electrònic, nom d'usuari, import pagat, data i mitjà de pagament, i la contrapartida seleccionada. També li transmetrem el nom i cognoms, l'adreça de lliurament i de facturació, si heu indicat aquestes dades;

 

−         als nostres col·laboradors si heu manifestat la vostra voluntat de participar en una operació de col·laboració específica. Per exemple, com a portador de projecte, si us presenteu a un premi o a una oferta de col·laboració gestionada directament per Ulule, hem de comunicar al col·laborador les vostres dades perquè pugui lliurar-vos el premi promès (en el cas que guanyeu), o per poder subministrar-vos l'oferta promesa (si compliu els requisits);

 

−         als nostres proveïdors de serveis de pagament en línia (MANGOPAY o STRIPE) per assegurar la realització efectiva de les recaptacions de fons, la gestió de les contribucions a un projecte, i permetre'ls complir les seves pròpies diligències i obligacions en matèria de lluita contra el frau, el blanqueig i el finançament del terrorisme;

 

−         als organismes i autoritats públics, auxiliars de justícia, persones encarregades del control financer (auditors externs, experts comptables), entitats encarregades de la lluita contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i exclusivament per respondre a les nostres obligacions legals;

 

Tenint en compte la informació indicada més amunt, ens comprometem a no divulgar les vostres dades a tercers, excepte amb la vostra autorització expressa o en circumstàncies molt particulars, i especialment:

−         si, per llei, en el marc d'un procés judicial, un litigi i/o una investigació procedent de les autoritats públiques, hem de divulgar les vostres dades;

−         si, amb finalitats de seguretat nacional, d'aplicació de la llei o altres motius d'interès general, la divulgació és necessària o apropiada.

 

5.                    ¿Quins són els meus drets?

 

Segons les condicions definides als articles 15 i següents de l'RGPD, disposeu, llevat excepcions:

−         del dret a obtenir d'Ulule confirmació sobre si s'estan tractant o no dades personals que us concerneixen i, en cas afirmatiu, l'accés a les dades personals i a informació sobre el nostre tractament (dret d'accés – article 15 de l'RGPD);

−         del dret a obtenir d'Ulule la rectificació de les dades personals inexactes que us concerneixen (dret de rectificació – article 16 de l'RGPD);

−         del dret a obtenir d'Ulule la supressió de les dades personals que us concerneixen, en determinats casos (dret de supressió o "dret a l'oblit" – article 17 de l'RGPD);

−         del dret a obtenir d'Ulule la limitació del tractament de les dades, en determinats casos (dret a la limitació del tractament – article 18 de l'RGPD);

−         del dret a obtenir en qualsevol moment d'Ulule, per motius relacionats amb la vostra situació particular, el cessament del tractament de les dades personals que us concerneixen, en determinats casos (dret d'oposició – article 21.1 de l'RGPD);

−         del dret a oposar-vos en qualsevol moment al tractament de les dades personals que us concerneixen quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe (dret d'oposició al màrqueting – article 21.2 de l'RGPD);

−         del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades competent al vostre Estat membre o davant la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats (la CNIL), autoritat francesa de protecció de dades;

−         del dret de definir, modificar i revocar en qualsevol moment les instruccions relatives a la conservació, supressió i comunicació de les vostres dades personals en cas de defunció, en aplicació de l'article 40-1 de la Llei Informàtica i Llibertats. Aquestes instruccions poden ser generals o particulars. Només podem ser dipositaris de les instruccions particulars de les dades que tractem. Les instruccions generals poden ser recopilades i conservades per un tercer de confiança digital certificat per la CNIL.

També teniu dret a designar un tercer per, en cas de defunció, poder comunicar-li les dades que us concerneixen. En aquest cas, teniu el deure de comunicar la vostra voluntat a aquesta tercera persona. També heu de comunicar-li que se'ns transmetran les dades que permeten identificar-lo sense ambigüitat. I també li donareu a conèixer aquesta Política de privadesa.

 

Sota reserva de demostrar la vostra identitat i els elements ja esmentats, per exercir els vostres drets, envieu-nos un missatge escrit a [email protected] o a l'adreça postal següent: ULULE SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 París, France.

 

Si disposeu d'un compte al lloc web Ulule.com, podeu fer algunes rectificacions o eliminacions directament des del compte d'usuari.

 

Podeu contactar-nos a l'adreça electrònica o a l'adreça postal indicades anteriorment per a qualsevol qüestió relativa a la Política de privadesa i al tractament de les vostres dades.

 

6.                    Quant de temps conservem les vostres dades?

 

Tipus de dades

Termini de conservació (llevat excepcions*)

Dades relatives a la gestió dels visitants i dels usuaris que no hagin contribuït ni proposat projectes a Ulule.com

Sou un usuari actiu (us connecteu al vostre compte): durant la vigència del vostre compte, i 3 mesos a partir de la sol·licitud de tancament del vostre compte (excepte dades necessàries per a la prospecció comercial, que es conservaran 3 anys)

 

Sou un usuari inactiu: després de 3 anys sense connectar-vos al compte, us preguntarem si voleu conservar el vostre compte.

Si voleu tancar-lo, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir de la vostra sol·licitud.

Si no contesteu, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir del mes següent a la nostra sol·licitud.

Dades relatives a la gestió dels projectes i recaptació de fons a Ulule.com

Sou un portador de projecte actiu (us connecteu al vostre compte): durant la vigència del vostre compte, i 5 anys a partir de la sol·licitud de tancament del vostre compte (per respectar els requisits legals)

 

Sou un portador de projecte inactiu: després de 5 anys sense connectar-vos al compte, us preguntarem si voleu conservar el vostre compte.

Si voleu tancar-lo, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir de la vostra sol·licitud.

Si no contesteu, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir del mes següent a la nostra sol·licitud.

Dades relatives a la gestió de les contribucions i transferències de fons a Ulule.com

Sou un contribuïdor actiu: durant la vigència del vostre compte, i 5 anys a partir de la sol·licitud de tancament del vostre compte (per respectar els requisits legals)

 

Sou un contribuïdor inactiu: després de 5 anys sense connectar-vos al compte, us preguntarem si voleu conservar el vostre compte.

Si voleu tancar-lo, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir de la vostra sol·licitud.

Si no contesteu, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir del mes següent a la nostra sol·licitud.

Dades relatives a la gestió del fòrum Community

Sou un usuari actiu del fòrum: durant la vigència del vostre compte, i 5 anys a partir de la sol·licitud de tancament del vostre compte (per respectar els requisits legals)

 

Sou un usuari inactiu del fòrum: després de 5 anys sense connectar-vos, us preguntarem si voleu conservar el vostre compte. Si voleu tancar-lo, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir de la vostra sol·licitud. Si no contesteu, les vostres dades s'eliminaran en un termini de 3 mesos a partir del mes següent a la nostra sol·licitud

Dades bancàries

Eliminació després de realitzar la transacció, tret que disposem del vostre consentiment per a la conservació, i 15 mesos amb finalitats de prova en cas d'oposició de la transacció realitzada

Notificació de continguts

1 any a partir del dia de la creació dels continguts notificats

Comentaris o descripció de projectes

Eliminats en tancar el compte o convertits en anònims a petició de l'Usuari en qüestió

Prospecció comercial

3 anys a partir de la finalització de la nostra relació contractual, excepte oposició

Estadístiques de rendiment

Sense termini de conservació quan les nostres estadístiques es fan amb dades anònimes

Galetes i rastrejadors

13 mesos després de la primera descàrrega al vostre terminal

Dades relatives a les nostres obligacions de lluita contra el frau, el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

5 anys a partir de l'extinció de la relació contractual o del tancament del vostre compte si es tracta de dades i documents d'identitat

5 anys a partir de l'execució de l'operació financera en qüestió si es tracta de documents i informació relatius a les operacions efectuades

Dades relatives a la gestió dels preconteciosos i contenciosos

En cas de precontenciosos, eliminació a partir de la resolució amistosa del litigi o a partir de la prescripció de l'acció legal

En cas de contenciosos, eliminació quan ja no és possible presentar recursos contra la resolució dictada per a la seva execució

Dades relatives a les vostres instruccions sobre la destinació de les vostres dades en cas de defunció

El temps que es conservin les dades afectades per les instruccions

Dades relatives a l'exercici dels vostres drets (punt 5)

5 anys a partir de la data de l'exercici del vostre dret

Còpia de la prova d'identitat comunicada en el marc de l'exercici dels vostres drets

1 any a partir de la data de recepció per Ulule

 

                  En vèncer els terminis esmentats més amunt, les vostres dades s'eliminaran o passaran a ser anònimes.

 

* Per excepció als paràgrafs anteriors, en cas de contenciosos, totes o algunes de les vostres dades poden ser objecte d'una conservació prolongada si es consideren útils per al contenciós.

 

7.                    Podem transferir les vostres dades fora de l'Espai Econòmic Europeu?

 

En el marc dels serveis que us proposem i de les finalitats citades en el punt 2, col·laborem amb diverses empreses subcontractades o proveïdors de serveis als quals hem de transferir totes o part de les dades que recopilem i tractem. Els servidors d'algunes de les nostres empreses subcontractades se situen fora de la Unió Europea, així que les vostres dades es poden transferir fora de l'Espai Econòmic Europeu.

 

En el cas de la transferència de les vostres dades fora de l'Espai Econòmic Europeu, Ulule adopta totes les precaucions pertinents per preservar la seguretat de les vostres dades. Ulule s'assegura, entre d'altres, que la transferència de les vostres dades es realitzi a països declarats per la Comissió Europea com a països amb un nivell adequat de protecció de les dades de caràcter personal, o que s'hagin signat les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea.

 

Si voleu més informació sobre aquestes transferències (en particular les clàusules tipus de la Comissió Europea), podeu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades ([email protected]).

 

8.                    Qui és el vostre interlocutor a Ulule per respondre a les vostres preguntes sobre les dades personals?

 

Hem designat un delegat de protecció de dades. És el vostre interlocutor per a les qüestions relatives al tractament de les vostres dades per part d'Ulule. Podeu posar-vos en contacte a [email protected] o a l'adreça postal següent: ULULE SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 París, France.